Mały słownik medyczny

PH metria – pH-metria przełyku to badanie polegające na pomiarze stężenia jonów wodorowych (kwaśności) w dolnej części przełyku za pomocą specjalnej sondy zakładanej przez nos. Dostarcza ono informacji o tym, jak dużo kwasów żołądkowych przedostaje się wstecznie z żołądka do przełyku i jak długo tam pozostaja.(źródło wikipedia)
„Po ludzku” – spędzasz weekend bądź dzień z cienką rurką włożoną do żołądka przez nos. Cienka rurka a raczej kabelek jest podłączona do aparatu podobnego do holtera, gdzie zaznaczasz kiedy jjesz, pijesz, chodzisz, leżysz. Na podstawie interpretacji zapisu lekarze dowiadują się czy masz refluks czy też nie.
IgG  – Immunoglobuliny typu G(IgG) są prawdopodobnie najważniejszym typem przeciwciał. Zaburzenia z nimi związane stoją za jedną z najgroźniejszych chorób układu immunologicznego, AIDS. (http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,12397760,Immunoglobuliny_typu_G__IgG_.htm)
IgM (cytomegalovirus) – Oznaczenie przeciwciał IgM swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi w surowicy krwi. B. burgdorferi  jest czynnikiem etiologicznym boreliozy (choroby z Lyme). B. burgdorferi  jest czynnikiem etiologicznym boreliozy (choroby z Lyme).

(http://www.mjakmama24.pl/ciaza/badania-w-ciazy/cytomegalia-wyniki-badan-igg-i-igm-co-oznaczaja,537_4267.html)
Gdy jest ich za dużo 

U zdrowej osoby stężenie immunoglobulin typu G (IgG) nie powinno przekraczać 9,0 – 15,0 g/l. Ich wysoki poziom może oznaczać m.in.:
– przewlekłe stany zapalne
– wirusowe zapalenie wątroby 
– przewlekłe zapalenie wątroby
– kolagenozę
– AIDS 
– szpiczaka mnogiego
– przewlekłą białaczkę limfatyczną 
Gdy IgG jest za mało 
Zbyt niski poziom immunoglobulin typu G (IgG) najczęściej zwiastuje zespół nerczycowy, utratę białka z jelita lub nowotwór w obrębie układu chłonnego. Nieprawidłowe stężenie tych przeciwciał występuje u osób z usuniętą śledzioną lub będących w trakcie chemioterapii.
(http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,12397760,Immunoglobuliny_typu_G__IgG_.html)

USG Doppler – W sprawnie funkcjonującym organizmie układ krwionośny działa bez zarzutu. Gorzej jednak, gdy w naczyniach pojawią się jakieś przeszkody, np. zwężenia w postaci blaszki miażdżycowej czy zakrzepy, które w każdej chwili mogą się oderwać i zablokować tętnicę (może to prowadzić np. do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej). By nie doszło do takich dramatów, bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrywanie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył. 
Jest to możliwe dzięki badaniu ultrasonograficznemu wykorzystującemu tzw. efekt Dopplera. W USG Dopplera wysłana przez specjalną głowicę fala dźwiękowa (a właściwie ultradźwiękowa, bo jej częstotliwość przekracza 2,5 MHz) zaczyna przemierzać nasze ciało. Odbija się od ośrodka będącego w ruchu (np. od płynącej krwi) i powraca do głowicy. 
Głowica połączona jest przewodem z aparatem ultrasonograficznym, który rejestruje zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi i przedstawia to na monitorze.
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/Badanie-dopplerowskie-usg-dopplera-badanie-wydolnosci-zyl-i-tetnic_33564.html
EKG – Elektrokardiografia (EKG) to metoda badania pracy serca za pomocą elektrokardiografu – specjalnego aparatu, który rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego. Każdy skurcz serca wiąże się z wytwarzaniem przez nie prądu elektrycznego. Powstają one samoistnie – z określoną częstotliwością decydującą o pracy serca. Elektrokardiografia (EKG) potrafi wykryć wiele chorób serca, w tym zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zawał serca.
http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/elektrokardiografia-ekg-to-badanie-serca-na-czym-polega-jakie-sa-wskaz_34284.html
Echo serca – Echo serca można przeprowadzić w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) ( infozdrowie24.pl/temat/zdrowie/echo+serca+badanie)
TK tętnic płuc – badanie wymaga podania środka cieniującego i jest wykorzystywane (jak wskazuje nazwa) w celu wykrywania zatorowości płucnej, niebezpiecznej choroby spowodowanej zatkaniem odgałęzień tętnicy płucnej przez skrzepy krwi, napływające najczęściej z żył kończyn dolnych u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn.
https://pochp.mp.pl/badania/54221,tomografia-pluc
Ciekawostka – w trakcie tego badania kontrast jest podawany dożylnie pod dużym ciśnieniem co pwooduje uczucie dyskomfortu – rozpieranie żył. A w moim wypadku nawet samoczynny odskok ręki. W momencie rozchodzenia się kontrastu pojawia się metalowy posmak w ustach,następnie rozchodzenie się ciepła w ciele i (najśmiejszniejsze) uczucia zsiusiania się – ale to tylko uczucie 😉 Podobne uczucie występuje przy każdej tomografii.
TK – Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne, ale także guzy i pomaga określić prawidłową wielkość organów wewnętrznych niewidocznych np na zwykłym zdjęciu rentgenowskim. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych.
PET – TK  – pozytonowa tomografia emisyjna połączona z tomografią komputerową – to innowacyjna metoda diagnostyki obrazowej, która pozwala na wykonanie szybkiego, bezbolesnego i bezpiecznego badania ciała pacjenta. Przed badaniem pacjent otrzymuje dożylnie preparat zwany radiofarmaceutykiem, najczęściej jest to 18F fluorodeoksyglukoza – FDG. Izotop promieniotwórczy fluoru zawarty w tym preparacie charakteryzuje się krótkim czasem połowicznego rozpadu dzięki czemu dawka promieniowania jest bezpieczna dla pacjenta.
Metabolizm fluorodeoksyglukozy jest identyczny z glukozą i dużo intensywniejszy w komórkach nowotworowych, niż w komórkach zdrowych, pozwala to na zlokalizowanie i wczesne wykrycie choroby, jeszcze przed uwidocznieniem się zmian strukturalnych. Podczas badania całego ciała jednocześnie wykonywane jest  skanowanie PET, przedstawiające wychwyt zgromadzonego w ciele znacznika oraz tomografia komputerowa, obrazująca struktury anatomiczne ciała. Połączenie tych dwóch metod (PET-TK) pozwala na bardzo dokładną ocenę zmian metabolicznych zachodzących w komórkach oraz identyfikację ognisk choroby i określenie ich położenia.
Badanie PET-TK stosowane jest głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. W niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co było trudne na podstawie innych technik obrazowania.                                                                                                                       http://www.voxel.pl/informacje-na-temat-pozytonowej-tomografii-emisyjnej-pet-tk
W moim wypadku to badanie nie znalazło zastosowania, gdyż mój nowotwór ma postać śluzowokomórkową co oznacza, że mimo podanego kontrastu komórki raka nie byłyby widoczne ze względu na swój charakter.
Gastroskopia – Gastroskopia to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, przełyk). Jest to jedno z najlepszych badań diagnostycznych, w trakcie którego specjalista może pobrać fragment błony śluzowej w celu zlokalizowania możliwych zmian. Dzięki gastroskopii jesteśmy w stanie wykryć obecność Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym, a także poszerzyć zwężenia przewodu pokarmowego, usunąć polipy czy zatamować krwawienie wewnętrzne.
http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,gastroskopia—przygotowanie-do-badania-i-znieczulenie–czy-boli-,artykul,1704461.html
Pisząc wprost  leżąc na lewym boku i mając ustnik połyka się dość grubą zazwyczaj czarną rurkę. Oczywiście po wcześniejszym znieczuleniu gardła w postaci sprayu. Uczucie niezbyt przyjemne, aczkolwiek zabawne, szczególnie gdy czuje się łaskotanie wewnątrz żołądka. Dla tych którzy nie mieli wykonywanego tego badania a jest przed nimi – nie ma czego się bać! Odruch wymiotny jest minimalny.
Histopatologia – badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.
Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny zgonu i istniejących zmian chorobowych u osób zmarłych, u których wykonano sekcję anatomopatologiczną lub naukową albo sądowolekarską. Przedmiotem badania histopatologicznego są usunięte chirurgicznie narządy lub części narządów oraz wycinki tkankowe pobrane jedną z metod biopsji. Badanie histopatologiczne w odróżnieniu od badania cytopatologicznego umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance, stąd rozpoznania histopatologiczne są na ogół wiarygodniejsze i dokładniejsze niż cytologiczne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_histopatologiczne
Markery – Markery nowotworowe, nazywane także wskaźnikami nowotworowymi, to substancje chemiczne o zróżnicowanej budowie wytwarzane w tkankach organizmu. W zdrowych tkankach jest ich bardzo mało. Kiedy jednak pojawia się nowotwór, rusza produkcja tych substancji. Niektóre markery nowotworowe występują w organizmie już w okresie życia płodowego i osiągają dość wysokie stężenia, ale później zanikają. U człowieka dorosłego, w normalnych warunkach, nie występują w ogóle lub w bardzo niskich stężeniach. Przedostają się do krwi i wraz z nią krążą w organizmie. Mogą przyjmować postać antygenów, białek, enzymów lub hormonów. Wzrost stężenia markerów może, lecz nie musi świadczyć o toczącym się procesie nowotworowym
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/markery-nowotworowe-wskazniki-nowotworowe-wykrywacze-raka_34026.html
Receptor HER2 – Nasz organizm wytwarza wiele czynników wzrostu, które mają wpływ na zachowanie się komórek. HER2 to skrót oznaczający receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2. Znajduje się na powierzchni wielu typów komórek i określa ich reakcję na określone czynniki wzrostu. W niektórych przypadkach raka piersi, w komórkach nowotworowych występuje nieprawidłowo duża liczba receptorów HER2 – mówi się wtedy, że wykazują nadekspresję HER2. Może to powodować, że komórki dzielą się i mnożą znacznie szybciej. Taka sytuacja przytrafia się nawet u 20% kobiet chorych na raka piersi. Jest to szczególna odmiana choroby, wymagająca szczególnej troski i natychmiastowego działania ze względu na szybkość rozwoju choroby. Dlatego tak istotne jest określenie nadekspresji receptorów HER2 w komórkach guza natychmiast po rozpoznaniu raka piersi. Pozwala to podjąć niezbędne działania i zwiększa prawdopodobieństwo zwalczenia choroby.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/markery-nowotworowe-wskazniki-nowotworowe-wykrywacze-raka_34026.html
Resekcja żołądka – Resekcja, czyli usunięcie części, a nawet całego żołądka, zazwyczaj konieczna jest w przypadku zaatakowania tego narządu przez nowotwór złośliwy. Taki zabieg okazuje się także niekiedy niezbędny przy powikłaniach (perforacja) choroby wrzodowej żołądka.
Resekcja żołądka przebiega dwuetapowo. Chirurg najpierw zamyka miejscowe naczynia krwionośne i usuwa chorą część narządu. Następnie przywraca ciągłość przewodu pokarmowego, zespalając dwunastnicę z pozostałością żołądka albo bezpośrednio z przełykiem. To bardzo skomplikowany zabieg.
Mnie póki co ten zabieg ( na szczęście ominął). Ale co ciekawe resekcje wykonuje się też u osób nadmiernie otyłych, gdy inne wszelkie metody prób zrzucenia nadprogramowych kilogramów nie skutkują.